יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
דף הבית הצוות החינוכי המרחב הכיתתי גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר

בהיותכם משתייכים למשפחת "יפה נוף" אתם בעצם כורתים ברית - "ברית החינוך". הברית הזו אומרת שמצד אחד כל תלמיד ותלמידה המשתייכים למשפחה זו יש להם את אותו התפקיד - לקדש שם שמים ברבים. אתם הנציגים של החינוך הדתי וככאלה ישנה ציפייה מכם להוות דוגמא ומופת בשנים הבאות. זהו הצד שלכם בברית הזו.לעומת זאת, הצד שלנו - בית הספר והחמ"ד הוא לעזור לכם התלמידים לצמוח ולפרוח כל אחד לפי דרכו ולפי מעלותיו. כל זאת על מנת שכל אחד יקדש שם שמים ברבים בצורה הטובה והנכונה ביותר.ברית החינוך הזאת מקבילה לברית שכורתים עם ישראל עם ה' בפרשת ניצבים. מצד אחד "כולכם ניצבים לפני ה'", כולם שווים בעמדם לפני ה', אן קטן ואין גדול. ומצד שני "ראשיכם שבטיכם זקניכם שוטריכם...טפיכם נשיכם וגרך...מחטב עציך עד שואב מימך" ה' מסתכל על כל אחד לפי מעלותיו ומעשיו.גם בימים הנוראים אנו עוברים את אותו התהליך. בראש השנה כולם עומדים למשפט כשווים, כל העולם נידון לפני ה' בצורה שווה. אך, בום כיפור כל אחד נשפט בצורה אישית על כל מעשיו. נאחל לכם הורים ותלמידים יקרים שבברית החינוך הזאת שהחלה את דרכה בפרשת ניצבים ואשר נמשכת והולכת עד ימינו לכל אורך הדורות תמשיך להתקיים ולהתעצם על מנת שכל אחד יגשים את ייעודו שניתן לו מאת ה'. בברכת שנה טובה,הרב ישראל מזרחירב בית הספר